ما که هستیم

ما جمعی از جوانان هستیم که در آکادمی هشتاد دور هم جمع شدیم تا با توکل به خدا و تلاش بسیار در سیر آموزش کشور تحولی ایجاد کنیم، امیدواریم که بتوانیم با تلاش های خود در پیشرفت سیر آموزش کشور نقش موثری ایجاد کنیم.

آموزش ها

ما در آکادمی هشتاد سعی داریم که در همه زمینه ها آموزش های کاربردی تولید و عرضه کنیم.

چند نمونه از بخش هایی که آکادمی هشتاد سعی دارد در آنها آموزش تولید کند میتوان به آموزش های کسب و کار ، برنامه نویسی،دیجیتال مارکتینگ و حوزه های کاربردی و پولساز دیگر اشاره کرد.

 

 

 

 

داستان ما

ما اعضای آکادمی هشتاد که اکثرا جوانان دهه هشتادی و دهه هفتادی هستیم با مشاهده ایرادات زیادی در نظام آموزش کشور به این نقطه رسیدیم تا آکادمی هشتاد را تاسیس کنیم و در نظام آموزش کشور تحولی ایجاد کنیم و مهارت های کاربردی را به دانشجویان آکادمی هشتاد یاد دهیم.

321 مورد
تکمیل شده
200 مورد
تکمیل شده
135 مورد
تکمیل شده
5 آموزش
کاربردی

همکاران ما

شرکت هایی که با آکادمی هشتاد همکاری کردند.

هونی دو

مدیسون

اور لند

هندرسون

آندرسن